Banner top Banner top

Giao kết hợp đồng mua bán

Việc xác nhận và gửi đơn đặt hàng của khách hàng ("Khách hàng" có nghĩa là người dùng của trang web www.vsextoy.vn truy cập vào trang thương mại điện tử để kiểm tra), theo hướng dẫn sẽ xuất hiện trên các trang web theo thời gian, ngụ ý sự thừa nhận và chấp nhận hoàn toàn các điều kiện bán hàng chung này của khách hàng. Hợp đồng mua bán giữa www.vsextoy.vn và khách hàng được coi là hoàn tất khi được www.vsextoy.vn chấp nhận đơn đặt hàng.

Nếu khách hàng là người tiêu dùng (một cá nhân mua hàng hóa với mục đích không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của mình hoặc mua hàng bằng cách yêu cầu hóa đơn có số VAT hợp lệ) sau khi thực hiện thủ tục mua hàng trực tuyến, sẽ in hoặc lưu một bản sao điện tử và giữ nguyên các điều kiện bán hàng chung này.

Khách hàng bị loại trừ mọi quyền về thiệt hại hoặc bồi thường, cũng như mọi trách nhiệm theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng đối với việc không chấp nhận, thậm chí một phần, đơn đặt hàng.

Nếu do hiểu lầm hoặc do bất tiện khác, giá ghi trên trang web phải thấp hơn giá bán chính xác của sản phẩm, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để xác minh xem bạn có muốn mua sản phẩm với giá chính xác hay không hoặc chúng tôi có thể không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. www.vsextoy.vn cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho khách hàng.

Phương thức mua hàng

Khách hàng chỉ có thể mua các sản phẩm có trong danh mục trực tuyến tại thời điểm đặt hàng và có thể xem trực tuyến tại www.vsextoyvn như được mô tả trong các tờ thông tin liên quan. Đơn đặt hàng sẽ được xử lý hợp lệ tại thời điểm nhận được trên hộp thư điện tử được khách hàng thông báo xác nhận về việc ủy ​​quyền tính giá thẻ tín dụng của khách hàng và mọi chi phí vận chuyển và giao hàng.

Hình ảnh kèm theo mô tả sản phẩm có thể không thể hiện hết đặc tính của sản phẩm nhưng khác về màu sắc, kích thước, phụ kiện trong hình. Tất cả các thông tin hỗ trợ cho việc mua hàng (Bảng chú giải thuật ngữ, Hướng dẫn mua hàng, v.v. ...) đều nhằm mục đích là một tài liệu thông tin chung đơn giản, không thể tham khảo các đặc tính thực của một sản phẩm duy nhất.

Việc www.vsextoy.vn xác nhận chính xác đơn hàng bằng email trả lời, gửi đến địa chỉ email/SDT khách hàng đã cung cấp. Thông báo xác nhận này sẽ thông báo ngày và giờ nhận được đơn đặt hàng và số đơn đặt hàng của khách hàng sẽ được sử dụng trong bất kỳ giao tiếp nào với www.vsextoy.vn. Tin nhắn sẽ hiển thị tất cả dữ liệu do khách hàng nhập, tất cả thông tin liên quan đến các đặc tính cơ bản của hàng hóa, tất cả 'chỉ dẫn về giá cả, phương thức thanh toán, phương thức và chi phí giao hàng cũng như các loại thuế áp dụng. Khách hàng sẽ phải xác minh tính đúng đắn và thông báo ngay lập tức về mọi chỉnh sửa, theo các phương thức được mô tả trong tài liệu này.

Trong trường hợp đơn hàng không được chấp nhận, www.vsextoy.vn đảm bảo thông báo kịp thời cho khách hàng.

Chính sách bảo mật

VSEXTOY có trụ sở tại E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi là "Chủ sở hữu") không ngừng nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của người dùng. Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về TMĐT, việc thu thập thông tin cá nhân là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của nhiều người tiêu dùng là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động TMĐT. 

Theo các quy định của Nghị định, các biện pháp xử lý do Chủ sở hữu trang web thực hiện sẽ dựa trên các nguyên tắc hợp pháp, đúng đắn, minh bạch, giới hạn mục đích và lưu trữ, giảm thiểu dữ liệu, chính xác, toàn vẹn và bảo mật.